BỘ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP SỰ CỐ TRÀN DẦU

Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố tràn dầu – hóa chất được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ứng cứu nhanh sự cố tràn đổ/rò rỉ xăng dầu, hóa chất quy mô vừa và nhỏ một cách cơ động, hiệu quả và ngay tại chỗ.

Đây là trang bị thiết yếu cần đặt tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố tràn đổ nhiên liệu, hóa chất như cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trạm xuất nhập xăng dầu, kho hóa chất, các vị trí sử dụng hóa chất trong phân xưởng, nhà máy, phòng thí nghiệm, trang bị cho các phương tiện vận chuyển dầu/hóa chất…

  • ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

 

  • Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố tràn dầu  bao gồm các vật tư cần thiết như: phao/tấm/gối/bột thấm dầu, dung dịch khử mùi hơi xăng dầu, bao đựng chất thải nguy hại và các trang bị bảo hộ… để xử lý nhanh chóng, kịp thời các sự cố tràn đổ, rò rỉ nhiên liệu, dầu theo quy trình ứng phó 3 bước “Quây chặn – Thu hồi – Làm sạch”.
  • Đáp ứng được quy định về trang thiết bị ứng phó khẩn cấp sự cố tràn dầu tại chỗ.
  • Cấu hình và khả năng xử lý đa dạng, phù hợp với từng loại khu vực nguy cơ sự cố tràn đổ khác nhau.
  • Gọn nhẹ, cơ động, hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
  • Sử dụng đơn giản, không cần huấn luyện đặc biệt.

 

  • MỘT SỐ CẤU HÌNH BỘ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP SỰ CỐ TRÀN DẦU – HÓA CHẤT CƠ BẢN:

 

 

BỘ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP SỰ CỐ TRÀN DẦU W240-O
+ 01 thùng Bột thấm dầu Kleen-HAZO (8kg/thùng)

+ 02 bình Bột thấm dầu Kleen-HAZO (2kg/bình)

+ 02 chai Dung dịch khử mùi HAZO (500ml/chai)

+ 50 Tấm thấm dầu nanoPAD45 (40cm x 50cm)

+ 02 Phao quây thấm dầu nanoBOOM130 (10cm x 3m)

+  01 Phao quây thấm dầu nanoBOOM160 (10cm x 6m)

+ 04 Gối thấm dầu nanoPIL45 (40cm x 50cm)

+ 01 bộ Quần áo chống dầu, hóa chất

+ 01 chiếc Kính bảo hộ

+ 01 chiếc Khẩu trang bảo hộ

+ 01 đôi Găng tay chống dầu, hóa chất

+ 01 đôi Ủng chống dầu, hóa chất

+ 01 bộ Gàu xúc và bàn chải

+ 10 Bao đựng chất thải nguy hại (80cm x 1,2m)

+ 01 tờ Hướng dẫn sử dụng

+ 01 Thùng chứa có bánh xe 240L kèm nhãn dán

 

BỘ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP SỰ CỐ TRÀN DẦU-HOÁ CHẤT W240-OC
+ 01 thùng Bột thấm dầu Kleen-HAZO (8kg/thùng)

+ 02 bình Bột thấm dầu Kleen-HAZO (2kg/bình)

+ 02 chai Dung dịch khử mùi HAZO (500ml/chai)

+ 30 Tấm thấm dầu nanoPAD45 (40cm x 50cm)

+ 02 Phao quây thấm dầu nanoBOOM130 (10cm x 3m)

+ 02 Gối thấm dầu nanoPIL45 (40cm x 50cm)

+ 30 Tấm thấm hoá chất CPA5 (40cm x 50cm)

+ 02 Phao quây thấm hoá chất CS10030 (10cm x 3m)

+ 02 Gối thấm hoá chất CP4050 (40cm x 50cm)

+ 01 bộ Quần áo chống dầu, hóa chất

+ 01 chiếc Kính bảo hộ

+ 01 chiếc Khẩu trang bảo hộ

+ 01 đôi Găng tay chống dầu, hóa chất

+ 01 bộ Mặt nạ phòng độc kèm phin lọc

+ 01 đôi Ủng chống dầu, hóa chất

+ 01 bộ Gàu xúc và bàn chải

+ 10 Bao đựng chất thải nguy hại (80cm x 1,2m)

+ 01 tờ Hướng dẫn sử dụng

+ 01 Thùng chứa có bánh xe 240L kèm nhãn dán

 

BỘ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP SỰ CỐ TRÀN DẦU W120-O
+ 01 thùng Bột thấm dầu Kleen-HAZO (8kg/thùng)

+ 01 bình Bột thấm dầu Kleen-HAZO (2kg/bình)

+ 02 chai Dung dịch khử mùi HAZO (500ml/chai)

+ 30 Tấm thấm dầu nanoPAD45 (40cm x 50cm)

+  02 Phao quây thấm dầu nanoBOOM115 (10cm x 1,5m)

+ 01 Phao quây thấm dầu nanoBOOM130 (10cm x 3m)

+ 04 Gối thấm dầu nanoPIL23 (20cm x 30cm)

+ 01 bộ Quần áo chống dầu, hóa chất

+ 01 chiếc Kính bảo hộ

+ 01 chiếc Khẩu trang bảo hộ

+ 01 đôi Găng tay chống dầu, hóa chất

+ 01 đôi Ủng chống dầu, hóa chất

+ 01 bộ Gàu xúc và bàn chải

+ 10 Bao đựng chất thải nguy hại (80cm x 1,2m)

+ 01 tờ Hướng dẫn sử dụng

+ 01 Thùng chứa có bánh xe 120L kèm nhãn dán

 

 

BỘ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP SỰ CỐ TRÀN DẦU-HOÁ CHẤT W120-OC
+ 01 thùng Bột thấm dầu Kleen-HAZO (8kg/thùng)

+ 01 bình Bột thấm dầu Kleen-HAZO (2kg/bình)

+ 02 chai Dung dịch khử mùi HAZO (500ml/chai)

+ 20 Tấm thấm dầu nanoPAD45 (40cm x 50cm)

+ 01 Phao quây thấm dầu nanoBOOM130 (10cm x 3m)

+ 02 Gối thấm dầu nanoPIL23 (20cm x 30cm)

+ 20 Tấm thấm hoá chất CPA5 (40cm x 50cm)

+ 01 Phao quây thấm hoá chất CS10030 (10cm x 3m)

+ 02 Gối thấm hoá chất CP2025 (20cm x 25cm)

+ 01 bộ Quần áo chống dầu, hóa chất

+ 01 chiếc Kính bảo hộ

+ 01 chiếc Khẩu trang bảo hộ

+ 01 đôi Găng tay chống dầu, hóa chất

+ 01 bộ Mặt nạ phòng độc kèm phin lọc

+ 01 đôi Ủng chống dầu, hóa chất

+ 01 bộ Gàu xúc và bàn chải

+ 10 Bao đựng chất thải nguy hại (80cm x 1,2m)

+ 01 tờ Hướng dẫn sử dụng

+ 01 Thùng chứa có bánh xe 120L kèm nhãn dán

  

BỘ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP SỰ CỐ TRÀN DẦU W72-O
+ 02 bình Bột thấm dầu Kleen-HAZO (2kg/bình)

+ 02 chai Dung dịch khử mùi HAZO (500ml/chai)

+ 30 Tấm thấm dầu nanoPAD33 (30cm x 30cm)

+  02 Phao quây thấm dầu nanoBOOM115 (10cm x 1,5m)

+ 02 Phao quây thấm dầu nanoBOOM130 (10cm x 3m)

+ 02 Gối thấm dầu nanoPIL23 (20cm x 30cm)

+ 01 bộ Quần áo chống dầu, hóa chất

+ 01 chiếc Kính bảo hộ

+ 01 chiếc Khẩu trang bảo hộ

+ 01 đôi Găng tay chống dầu, hóa chất

+ 01 đôi Ủng chống dầu, hóa chất

+ 01 bộ Gàu xúc và bàn chải

+ 05 Bao đựng chất thải nguy hại (80cm x 1,2m)

+ 01 tờ Hướng dẫn sử dụng

+ 01 Túi đựng vật tư

 

BỘ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP SỰ CỐ TRÀN DẦU-HOÁ CHẤT W72-OC
+ 02 bình Bột thấm dầu Kleen-HAZO (2kg/bình)

+ 02 chai Dung dịch khử mùi HAZO (500ml/chai)

+ 15 Tấm thấm dầu nanoPAD33 (30cm x 30cm)

+ 02 Phao quây thấm dầu nanoBOOM115 (10cm x 1,5m)

+ 01 Phao quây thấm dầu nanoBOOM130 (10cm x 3m)

+ 01 Gối thấm dầu nanoPIL23 (20cm x 30cm)

+ 15 Tấm thấm hoá chất CPA5 (40cm x 50cm)

+ 02 Phao quây thấm hoá chất CS7612 (7,6cm x 1,2m)

+ 01 Phao quây thấm hoá chất CS10030 (10cm x 3m)

+ 01 Gối thấm hoá chất CP2025 (20cm x 25cm)

+ 01 bộ Quần áo chống dầu, hóa chất

+ 01 chiếc Kính bảo hộ

+ 01 chiếc Khẩu trang bảo hộ

+ 01 đôi Găng tay chống dầu, hóa chất

+ 01 bộ Mặt nạ phòng độc kèm phin lọc

+ 01 đôi Ủng chống dầu, hóa chất

+ 01 bộ Gàu xúc và bàn chải

+ 05 Bao đựng chất thải nguy hại (80cm x 1,2m)

+ 01 tờ Hướng dẫn sử dụng

+ 01 Túi đựng vật tư

  

               BỘ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP SỰ CỐ TRÀN DẦU W30-O
+ 01 bình Bột thấm dầu Kleen-HAZO (2kg/bình)

+ 02 chai Dung dịch khử mùi HAZO (500ml/chai)

+ 20 Tấm thấm dầu nanoPAD33 (30cm x 30cm)

+  02 Phao quây thấm dầu nanoBOOM115 (10cm x 1,5m)

+ 02 Gối thấm dầu nanoPIL23 (20cm x 30cm)

+ 01 bộ Quần áo chống dầu, hóa chất

+ 01 chiếc Kính bảo hộ

+ 01 chiếc Khẩu trang bảo hộ

+ 01 đôi Găng tay chống dầu, hóa chất

+ 01 đôi Ủng chống dầu, hóa chất

+ 01 bộ Gàu xúc và bàn chải

+ 03 Bao đựng chất thải nguy hại (80cm x 1,2m)

+ 01 tờ Hướng dẫn sử dụng

+ 01 Túi đựng vật tư

 

BỘ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP SỰ CỐ TRÀN DẦU-HOÁ CHẤT W30-OC
+ 01 bình Bột thấm dầu Kleen-HAZO (2kg/bình)

+ 02 chai Dung dịch khử mùi HAZO (500ml/chai)

+ 10 Tấm thấm dầu nanoPAD33 (30cm x 30cm)

+ 01 Phao quây thấm dầu nanoBOOM115 (10cm x 1,5m)

+ 10 Tấm thấm hoá chất CPA5 (40cm x 50cm)

+ 01 Phao quây thấm hoá chất CS7612 (7,6cm x 1,2m)

+ 01 bộ Quần áo chống dầu, hóa chất

+ 01 chiếc Kính bảo hộ

+ 01 chiếc Khẩu trang bảo hộ

+ 01 đôi Găng tay chống dầu, hóa chất

+ 01 bộ Mặt nạ phòng độc kèm phin lọc

+ 01 đôi Ủng chống dầu, hóa chất

+ 01 bộ Gàu xúc và bàn chải

+ 03 Bao đựng chất thải nguy hại (80cm x 1,2m)

+ 01 tờ Hướng dẫn sử dụng

+ 01 Túi đựng vật tư

 

BỘ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP SỰ CỐ TRÀN DẦU CHO TÀU THUYỀN W240-M
+ 02 bình Bột thấm dầu Kleen-HAZO (2kg/bình)

+ 02 chai Dung dịch khử mùi HAZO (500ml/chai)

+ 50 Tấm thấm dầu nanoPAD45 (40cm x 50cm)

+  03 Phao quây thấm dầu nanoFLATBOOM260 (20cm x 6m)

+ 10 Bao đựng chất thải nguy hại (80cm x 1,2m)

+ 01 tờ Hướng dẫn sử dụng

+ 01 Túi đựng vật tư

 

BỒN CHỨA CƠ ĐỘNG LỤC GIÁC TRANG BỊ BỔ SUNG CHO CÁC BỘ ỨNG PHÓ
Model SOSHT-0.2 SOSHT-0.5 SOSHT-1
Thể tích chứa (m3) 0,2 0,5 1
Vật liệu PVC/TPU có phủ lớp chống tia UV, chịu xăng dầu, hóa chất. Độ dày 0,64mm (± 0,05mm). Độ bền kéo 350kgf/5cm
Van xả (mm) Ø27
Kích thước khi chứa (cạnh x cao) (mm) 580 x 300 680 x 450 800 x 660
Kích thước đóng gói (mm) 600 x 330 x 60 700 x 460 x 60 810 x 670 x 60
Khối lượng khô (kg) ~ 4,5 ~ 8 ~ 16

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BỘ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP SỰ CỐ TRÀN DẦU”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart