Trang chủ > Sản phẩm > Ultra-Spill Decks®- Plus Models

Ultra-Spill Decks®- Plus Models

Sàn hứng chống tràn vãi chuyên dụng cho máy móc, trang thiết bị trọng tải lớn.

Chi tiết sản phẩm

Đặc tính & Lợi ích

  • Cao 4 ¼ inch
  • Tải trọng lên đến 10.000 lbs. trên mỗi foot vuông.
  • Các modul 2 phuy và 4 phuy có thể được nối với nhau bằng các khớp nối vách ngăn để tăng dung tích chứa tổng thể.
  • Cấu hình đa dạng.
Code # Mô tả Kích thước in. (mm) Tải trọng phân bổ lbs. (kg) Dung tích chứa  gal. (L) Khối lượng lbs. (kg)
2222 2-Drum Spill Deck Plus 54½ x 27¼ x 4¼ (1,384 x 692 x 108) 10,000 (4,536) per sq. ft. 17.5 (66) 56.0 (25.5)
2223 4-Drum Spill Deck Plus 54½ x 54½ x 4¼ (1,384 x 1,384 x 108) 10,000 (4,536) per sq. ft. 35 (132) 104.0 (47.5)

Tùy chọn

Code # Mô tả Kích thước in. (mm) Tải trọng phân bổ lbs. (kg) Khối lượng lbs. (kg)
2353 Loading Ramp 37 x 26½ x 4¼ (970 x 674 x 108) 1,000 (453.5) 78.0 (35.0)
1073 Bulkhead Fitting (Connects Decks together) 1.0 (0.5)
1131 26″ T-Strip (Prevents spills from going between decks) 1.0 (0.5)
2221 Sidewall Plug (Plugs holes left when Decks are disconnected) 1.0 (0.5)
X