Trang chủ > Sản phẩm > Ultra-Spill Decks®- Inline Models

Ultra-Spill Decks®- Inline Models

Thiết kế sàn thấp, không chỉ tiết kiệm không gian mà còn đáp ứng được các quy định về ngăn ngừa tràn đổ.

Chi tiết sản phẩm

Đặc tính & Lợi ích

  • Cấu hình 3 phuy, 4 phuy, 5 phuy và 6 phuy.
  • Chiều rộng hẹp (25 7/8”) cho phép phuy xếp thành 1 hàng duy nhất – tiết kiệm không gian.
  • Các modul đã được khoan trước nên có thể lắp ráp nhanh chóng mà không cần các công cụ khác. Các khớp nối thông giữa các modul cho phép chất lỏng chảy từ khay chứa này sang khay chứa khác.
  • Thiết kế thấp, tăng cường sự an toàn, dễ dàng xử lý.
  • Các mô-đun có thể dễ dàng kết nối với nhau theo chiều dọc, vì vậy có thể đặt thêm nhiều phuy hơn theo nhu cầu.
Code # Mô tả Kích thước in. (mm) Tải trọng phân bổ  lbs. (kg) Dung tích chứa gal. (L) Khối lượng lbs. (kg)
2360 3-Drum Inline Spill Deck 77⅞ x 25⅞ x 5¾ (1,978 x 657 x 146 ) 4,500 (2,041) 99 (375) 67.0 (30.0)
2361 4-Drum Inline Spill Deck 104 x 25⅞ x 5¾ (2,642 x 657 x 146) 6,000 (2,722) 110 (416) 84.0 (38.0)
2333 5-Drum Inline Spill Deck 129⅞ x 25⅞ x 5¾ (3,299 x 657 x 146) 7,500 (3,402) 121 (458) 107.0 (49.0)
2334 6-Drum Inline Spill Deck 156 x 25⅞ x 5¾ (3,962 x 657 x 146 ) 9,000 (4,082) 66 (250) 132.0 (60.0)

Ultra-Inline Spill Decks – Thành phần

Code # Mô tả Thành phần
2360 3-Drum Inline Spill Deck (1) 1-Drum Spill Deck module, (1) 2-Drum Spill Deck module, (1) Bladder Attachment, (1) Bulkhead Fitting, (1) T-Strip
2361 4-Drum Inline Spill Deck (2) 2-Drum Spill Deck modules, (1) Bladder Attachment, (1) Bulkhead Fitting, (1) T-Strip
2333 5-Drum Inline Spill Deck (1) 1-Drum Spill Deck module, (2) 2-Drum Spill Deck module, (1) Bladder Attachment, (2) Bulkhead Fittings, (2) T-Strips
2334 6-Drum Inline Spill Deck (3) 2-Drum Spill Deck module, (2) Bulkhead Fittings, (2) T-Strips

Tùy chọn

Code # Mô tả Kích thước in. (mm) Tải trọng phân bổ  lbs. (kg) Dug tích chứa gal. (L) Khối lượng lbs. (kg)
1089 Loading Ramp 24 x 32 x 5¾ (610 x 813 x 146) 600 (272) 17.0 (8.0)
2317 Bladder Attachment (bladder & bulkhead fitting) 25⅞ x 4⅝ x 5¾ (638 x 117 x 117) 66 (250) 4.0 (2.0)
6340 Replacement Bladder (includes bulkhead fitting) 65½ x 66 (1,664 x 1,676) Unfurled 66 (250) 2.0 (1.0)
2345 Bladder Pump 12 x 7 x 5½ 3.0 (1.5)
X