Bài viết phổ biến

VIỆT NAM NẰM TRONG TOP NHỮNG QUỐC GIA CÓ NHIỀU SỰ CỐ TRÀN DẦU NHẤT

Theo thống kê của Hiệp hội các chủ hàng chở dầu quốc tế, trong số 39 quốc gia được thống kê, Việt Nam là một trong 3 quốc gia (cùng với Trung Quốc và Hoa Kỳ) có số lượng sự cố tràn dầu nhiều nhất với số lượng từ 10 sự cố trở lên, trong […]

Tháng Một 20, 2022

New tools to solve environmental oil spill mysteries

Link download: New tools to solve environmental oil spill mysteries

Tháng Một 20, 2022

Net environmental benefit analysis for effective oil spill preparedness & response

Link download: Net environmental benefit analysis for effective oil spill preparedness & response

Tháng Một 20, 2022

Modelling seabird oil spill mortality using flight and swim behaviour

Link download: Modelling seabird oil spill mortality using flight and swim behaviour

Tháng Một 20, 2022

Microbes & Oil Spill FAQ

Link download: Microbes & Oil Spill FAQ

Tháng Một 20, 2022

Managing Canada’s marine oil spill preparedness and response regime

Link download: Managing Canada’s marine oil spill preparedness and response regime

Tháng Một 20, 2022

Laboratory studies of the behaviour and fate of waxy crude oil spills

Link download: Laboratory studies of the behaviour and fate of waxy crude oil spills

Tháng Một 20, 2022

Independent Review of the MV Marathassa Fuel Oil Spill

Link download: Independent Review of the MV Marathassa Fuel Oil Spill

Tháng Một 20, 2022

Guide to dispersant-use decision making for oil spills in the Canadian southern Beaufort Sea

Link download: Guide to dispersant-use decision making for oil spills in the Canadian southern Beaufort Sea

Tháng Một 20, 2022

Effects of an oil spill on American lobster (Homarus americanus) from Placentia Bay, Newfoundland

Link download: Effects of an oil spill on American lobster (Homarus americanus) from Placentia Bay, Newfoundland

Tháng Một 20, 2022

Hiển thị 1 - 10 trong 50